Mumbai : राज्यातील धरणांची मान्सूनपूर्व तपासणी करून धोकादायक धरणांना भेटी देऊन आवश्यक उपाययोजनांचा अहवाल तातडीने सादर करावा

मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांचे आदेश

मुंबई – राज्यातील लघु पाटबंधारे योजनांची मान्सूनपूर्व तपासणी करून धोकादायक धरणांना भेटी देऊन आवश्यक उपाययोजनांचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी विभागाला दिल्या.

गडाख म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व धरणांचा मान्सूनपूर्व तपासणी अहवाल वेळीच सादर केला जाईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच धरण सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना तातडीने कराव्यात व धोकादायक धरणे सुस्थितीत येतील याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी, याबाबत कुठलाही हलगर्जीपणा होणार नाही यासाठी दक्ष रहावे.

मान्सून पूर्व धरण तपासणी तसेच धोकेदायक धरणांना सक्षम अधिका-यांनी भेटी देऊन आवश्यक उपाययोजना करणे ही अत्यावश्यक बाब म्हणून गृहीत धरण्यात यावी. मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत पूर्ण झालेल्या व पाणीसाठा होत असलेल्या योजनांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्राधान्याने करावयाची कार्यवाही व उपाययोजनांसाठी देण्यात आलेल्या सूचनांचे कटाक्षाने पालन करावे असे गडाख यांनी सांगितले.

पावसाळ्यादरम्यान धरणफुटी अथवा क्षतीग्रस्त होण्याची घटना उद्भवू नये यासाठी प्राधान्याने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत पत्राद्वारे सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. महसूल, पोलीस व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय साधून मान्सूनपूर्व दुरुस्ती करणे, तलावालगतच्या मनुष्यवस्तींना सूचना देणे, प्रथम पाणिसाठा करताना घ्यवयाची काळजी या सर्व बाबींविषयी येणा-या पावसाळ्यापूर्वी प्रथम प्राधान्याने तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मान्सूनपूर्व धरणाच्या तपासणी करिता मृद व जलसंधारण प्रादेशिक मुख्य अभियंता, यांच्या पत्राव्दारे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, व त्यांचे अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कर्मचारी यांना, COVID19 आजार व कोरोना या विषाणूच्या संसांर्गाच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या सूचना व घ्यावयाचीच सर्व दक्षता यांचे पालन करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यासाठी प्रवास करण्यास विशेष बाब म्हणून अनुमती देण्यात आली असल्याचे गडाख यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here