Shrigonda : लाखो रुपयांच्या गैरव्यवहारामुळे घोडेगाव सोसायटी विसर्जित

प्रतिनिधी | राष्ट्र सह्याद्री 

श्रीगोंदा – सन १९६१ मध्ये स्थापन झालेली घोडेगाव नं.१ वि.का. सेवा सोसायटीमध्ये लाखो रुपयांचे अपहार आणि गैरव्यवहार झाल्यामुळे श्रीगोंदा सहकारी संस्थेचे सहाय्यक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी ही सोसायटी अवसायनात (विसर्जित) काढल्याचा आदेश नुकताच जारी केला आहे.
आपल्या आदेशात ते म्हणतात, या सोसायटीचा चालू तोटा २० लाख ३३ हजार ३३७ रुपये असून संचित तोटा १ कोटी ८९ लाख २७ हजार रुपये आहे. तसेच १ कोटी ७८ लाख ३५ हजार ५९८ रुपये  एवढी अनिष्ट तफावत या सोसायटीत दिसून येत आहे.
या सोसायटीमध्ये कायदा, कानू, उपविधी, सहकारी संस्थां व बँकांचे आदेश पाळले जात नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ अन्वये ही सोसायटी अवसायनात काढण्यात आलेली आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ६ कर्ज खात्यात २२ लाख ५ हजार ७०० रुपये एवढ्या रकमेची अफरातफर/ गैरव्यवहार झाला असल्याचे आदेशात नमूद केलेले आहे.
अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेचे तालुका विकास अधिकारी श्रीगोंदा यांनी ९ कर्ज खात्यामध्ये ३७ लाख ६० हजार ३०६ रुपयांची अफरातफर /गैरव्यवहार  झाल्याचे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. या सर्व गैरव्यवहाराला संस्थेचे चेअरमन, संचालक मंडळ, संस्थेने नियुक्त केलेले लोकल सचिव आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
अवसायक डी. बी. कुसाळकर आणि केडर नियुक्त सचिव एम. के. शिंदे यांना संस्थेच्या दप्तराचा पदभार संस्थेचे पूर्व लोकल सचिव सचिन गंगाराम मचे यांचेकडून घेण्याचा आदेश दिला होता. परंतु त्यांनी दप्तराचा पदभार अवसायक आणि केडर सचिव यांना दिला नाही. असाही उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे.
 विनायक भानुदास मचे व इतर ४ तक्रारदार यांनी दिलेल्या तक्रारीत असा आरोप केला आहेकी, संस्थेचे चेअरमन, सचिव, संचालक श्री. गंगाराम भानुदास मचे  व आढळगाव शाखेचे शाखाधिकारी यांनी ८ कर्जदार यांच्या नावावर संगनमताने १८ लाख ८६ हजार ५०० रुपये एवढे बोगस कर्ज काढलेले असून, कर्जदारांच्या कोणत्याही कागदपत्रांवर सह्या नाहीत.
घोडेगाव येथील बापूराव भानुदास मचे व इतर ७७ सभासदांनी घोडेगाव नंबर १ वि.का.सेवा सोसायटीबद्दल बोगस व खोटे कर्ज काढण्याच्या तक्रारी करून तोट्यात गेलेली ही संस्था अवसायनात काढावी, अशी मागणी केलेली आहे.
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर यांनी लोकल सचिव सचिन गंगाराम मचे यांचे सह्यांचे अधिकार २० फेब्रुवारी २०२० पासून काढलेले असताना त्यानंतरही त्यांनी बेकायदेशीर आणि अनाधिकृत कामकाज केलेले आहे.
सहकारी संस्था श्रीगोंदाचे प्रमाणित लेखा परीक्षक एस. जे. तरटे यांनी सन २०१८-१९ मधील बोगस कर्ज वितरणासाठी चेअरमन, सचिव यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस केलेली आहे.
सहकारी संस्था श्रीगोंदाचे अपर उपलेखापरीक्षक महेंद्र घोडके यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, या संस्थेने श्रीपती गणपती जाधव आणि सखुबाई श्रीपती जाधव यांना बनावट कर्ज दिले असल्याचे नमूद केले आहे. संस्थेने बनावट ही इकरार बोजे चढवून शासन आणि न्यायालय यंत्रणेची देखील दिशाभूल आणि फसवणूक केलेली आहे.
घोडेगाव नंबर १ ही संस्था वैद्यनाथ अपात्र संस्था आहे. ती आर्थिक सक्षम होऊ शकत नसल्याने अवसायनात (विसर्जित) घेणे शिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्याच गावात दुसरी एक विविध कार्यकारी सेवा संस्था आणि राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा असल्याने बहुतांशी खातेदार तिकडे व्यवहार करीत असतात. त्यामुळे संस्था अवसायनात (विसर्जित) घेण्याची गरज आहे. ही संस्था लेखापरीक्षण वर्ग  “ड ” असल्याने अवसायनात घेणे आवश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
आमदार बबनराव पाचपुते यांनी घोडेगाव नंबर 1 या सोसायटीच्या गैरप्रकाराबाबत विधानसभेमध्ये प्रश्न टाकलेला होता. या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा होण्यापूर्वीच ही संस्था अवसायनात (विसर्जित) काढण्यात आलेली आहे
सहाय्यक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी ही संस्था नुकतीच अवसायनात काढल्याचा (विसर्जित केल्याचा) आदेश काढून त्याच्या प्रती घोडेगाव नंबर १ सोसायटीचे चेअरमन, संचालक आणि सचिव, तसेच निरीक्षक डी.बी. कुसाळकर, जिल्हा सहकारी बँकेच्या आढळगाव शाखेचे शाखाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक आणि  जिल्हा सहकारी  बँकेचे कार्यकारी संचालक यांना दिलेल्या आहेत. या कार्यवाहीचे सर्व स्तरांमधून स्वागत होत आहे.
 घोडेगाव नंबर 1 या सोसायटी प्रमाणेच श्रीगोंदे तालुक्यातील ज्या जा सोसायट्यांमध्ये बोगस कर्ज काढण्याचे प्रकार झालेले आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची गरज आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here