महाराष्ट्र बँक दरोड्याचा उलगडा ; पाच आरोपी जेरबंद

सात किलो सोन्यासह ,18 लाख हस्तगत


प्रतिनिधी  निरगुडसंत 

पिंपरखेड ता. शिरूर येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेवर दि.२१ ऑक्टोबर २१ रोजी टाकलेला २ कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा सशस्त्र दरोडा स्थानिक गुन्हे शाखेकडून उघडकीस आणला असून यातील २ कोटी १९ लाख किंमतीचे ७ किलो ३२ तोळे दागिने व १८ लाख रोख रक्कम पोलिसांनी हस्तगत केली असून या प्रकरणी ५ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

सदर गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याचे सदर गुन्हयाचे ठिकाणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया

कोल्हापूर परिक्षेत्र, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, अपर पोलीस अधीक्षक  मिलिंद मोहिते , उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल धस,  यांनी भेट देऊन गुन्हा उघडकीस आणण्याकरीता स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अशोक शेळके व पोलीस निरीक्षक  सुरेशकुमार राऊत यांना सुचना देऊन स्थानिक गुन्हे शाखा, शिरुर व दौंड उपविभागाची अशी ५ तपास पथके तयार करून तपासकामी रवाना केलेली होती.

त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक समांतर तपास करीत असताना स्थानिक गुन्हे शाखा पथकास गोपनीय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, सदरचा गुन्हा हा डॉलर ऊर्फ प्रविण सिताराम ओव्हाळ, रा वाळद, ता. खेड, जि पुणे याने त्याचे साथिदारासह केला असल्याची माहीती मिळाल्याने सदर आरोपीचा शोध घेत असताना, तो मध्यप्रदेश येथे गुन्हा करून गेल्याची माहीती प्राप्त झाली. त्यामुळे एक पथक आरोपीचे शोधाकरीता मध्यप्रदेश येथे रवाना केले त्यानंतर सदरचा आरोपी हा अहमदनगर येथील निघोज, ता. पारनेर, जि. पुणे येथे येणार असल्याची गोपनीय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाल्याने नमुद आरोपीस निघोज येथून ताब्यात घेवून त्याचेकडे गुन्हयाचे अनुषंगाने तपास केला असता त्याने हा गुन्हा हा त्याचे साथीदार अंकुर महादेव पाबळे, रा कावळपिंपरी, ता. जुन्नर, जि. पुणे,  धोंडीबा महादु जाधव, रा. निघोज कुंड, ता. पारनेर, जि. अ.नगर,  आदिनाथ मच्छिद्र पठारे, रा. पठारवाडी, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर, विकास सुरेश गुंजाळ, रा. टाकळी हाजी, ता. शिरूर, जि. पुणे यांच्या मदतीने केला असल्याची माहीती दिली. त्यावरून त्या सर्व आरोपींना ताब्यात घेऊन गुन्हयातील गेलेल्या मालाबाबत त्यांचेकडे तपास करून,  मालापैकी रू. २,९९,९५,३७० किंमतीचे ७ किलो ३२ तोळे दागिने व १८, २७,५९० रोख रक्कम असा एकूण रू. २,३६,४२,९६० किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे.

सदर गुन्हयाचे तपासादरम्यान आरोपींनी मागील ३ महीन्यांपासून सदर बँकेवर दरोडा टाकण्याची पुर्वतयारी केलेली होती. त्यादरम्यान टोळीतील प्रमुख डॉलर उर्फ प्रविण सिताराम ओव्हाळ याने मध्यप्रदेश येथून पिस्टल प्राप्त करून घेतले. गुन्हा करण्याकरीता २ गाड्यांचा वापर केले.  मेटॅलीक ग्रे रंगाची सियाज कार नं. एम.एच. ०५ सी.एम. १२९३ ही आरोपींना गुन्हा करण्याकरीता वापरावयाची असल्यामुळे आरोपींनी तिला पांढरे रंगाची करून घेतली होती.  गुन्हा केल्यानंतर तिचा रंग बदलून घेण्यासाठी मध्यप्रदेश येथे नेऊन पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.  पोलीसांना चकवा देण्याकरीता दरोडा टाकल्यानंतर सियाज कारमधून दरोडा टाकून चालविलेली रक्कम निळया रंगाची बोलेनो गाडी नं. एम.एच. १४ एस.एम.०७०७ मध्ये टाकून मुद्देमाल लंपास केलेला होता. तसेच आरोपींनी स्वतःची ओळख लपून रहावी याकरीता गुन्हा करण्यापुर्वी एकाच प्रकारची जॅकेट, शुज, ट्रॅक पॅन्ट, हॅण्डग्लोव्हज्, मास्क अशी कपडे खरेदी करून त्या कपड्यांचा वापर करून गुन्हा केलेला आहे. गुन्हा केल्यानंतर कपडे जाळून टाकलेली आहेत. अशाप्रकारे विविध क्लुप्त्या वापरून गुन्हा केलेला असतानाही पुणे ग्रामीण पोलीसांनी गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा उघडकीस आणून मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलीस यंत्रणेला यश मिळालेले आहे.

अटक झालेल्या आरोपीपैकी डॉलर ऊर्फ प्रविण सिताराम ओव्हाळ याचेवर घोडेगाव पोलीस स्टेशन येथे खुनाचा गुन्हा, खेड पोलीस स्टेशन येथे मारामारीचा व इतर गुन्हे दाखल आहेत. आरोपी अंकुर महादेव पाबळे याचेविरूध्द शिरूर पोलीस स्टेशन येथे बलात्काराचा गुन्हा, आरोपी धोंडीबा महादु जाधव याचेविरूध्द  शिरूर पोलीस स्टेशन येथे विनयभंगाचा, दरोडा व इतर गुन्हे दाखल आहेत.  सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सुरेशकुमार राऊत, शिरूर पोलीस स्टेशन हे करीत आहेत.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या