पाठ्यपुस्तके द्विभाषिक करण्याचा निर्णय

 
राज्यातील मराठी आणि ऊर्दू माध्यमांच्या सर्व शाळांतील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 2026-27 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने एकात्मिक आणि द्विभाषिक, सेमी इंग्रजी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

त्यानुसार यंदा मराठी आणि ऊर्दू माध्यमाच्या पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना, मराठी माध्यमाच्या आदर्श शाळांतील दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना ही पाठ्यपुस्तके देण्यात येत आहे.


विद्यार्थ्यांना गणितीय आणि वैज्ञानिक संकल्पनांचे अर्थ इंग्रजीतून कळाले आणि त्याविषयी शिक्षकांनी अध्यापन करताना स्पष्टीकरण केल्यास विद्यार्थ्यांचे अध्ययन सोपे होईल या विचार प्रवाहातून शालेय शिक्षण विभागाने पाठ्यपुस्तके द्विभाषिक करण्याचा निर्णय घेतला. त्या दृष्टीने 2020-21मध्ये राज्यातील पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्यात आली. मराठी आणि ऊर्दू माध्यमाच्या सर्व प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना 2022-23 पासून एकात्मिक आणि द्विभाषिक पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात सुरुवात करण्यात आल्यानंतर आता टप्प्याटप्प्याने 2026-27 पर्यंत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ही पुस्तके दिली जातील.


विषयतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेची (एससीईआरटी), पाठ्यपुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाची (बालभारती) असेल. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत सर्व पात्र शाळांना पाठ्यपुस्तके वितरित करण्यात येतील. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना ही पाठ्यपुस्तके खुल्या बाजारात मिळतील.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या